Ekološke crne tačke

Platforma Ekoloških crnih tačaka će postati mapa svih neriješenih i polovično riješenih ekoloških problema i slučajeva sa ciljem istraživanjem istih i vršenjem pritiska da se iste riješe.

Slučaj riješen

Potrebno je hitno reagovati!

U opasnosti